Tuesday, April 6, 2010

Jenis-jenis khat

1. Nasakh
2. Nasakh Hadith
3. Thuluth
4. Thuluth Jali
5. Req’ah
6. Farisi @ Nasta’liq
7. Dewani
8. Dewani Jali
9. Ijazah
10. Hurr
11. Kufi Murabba’
12. Kufi Muhaqqaq
13. Tajj
14. Tughrak
15. Nabti Arab
16. Hijazi @ Madani @ al-Darij
17. al-As’ar
18. Asyribah
19. al-Sami’i
20. Narjisi
21. Thuluthain
22. Tumar
23. Hafifuth Thulus
24. Riqa’
25. Tauqi’
26. Thaqil Thuluth
27. Mufattah
28. Zamburi
29. al-Haram
30. al-Uhud
31. Sijillat
32. Mu’amarat
33. al-Mansyur
34. al-Dibaj
35. Syami
36. al-Jalil
37. al-Mudammirat
38. al-Khirfaj
39. al-Marsa’
40. al-Riasi
41. Nasakh Khafif
42. al-Qhabbar
43. al-Nisf
44. Nisf Khafif
45. al-Haliyah
46. al-Mudawwar al-Kabir
47. Musalsal
48. Musalsal al-Tauqi’
49. Ghubar al-Hibah
50. al-Muhammad
51. al-Hawaiji
52. al-Qasas
53. al-Jinah
54. Thuluth Khafif
55. Raihan
56. Muhaqqaq
57. Zahab
58. al-Matan
59. Muqlah
60. Thuluth Mu’tad
61. Lu’lui
62. al-Asy’ar
63. al-Wasy
64. al-Mudammij
65. Mu’allaq
66. al-Muqtarin
67. Siaqat Sumbulu
68. Kufi Bassit
69. Kufi Musattar
70. Kufi Musyakkal
71. Kufi Muwarraq
72. Kufi Muzahraf
73. Kufi Muzaiyan
74. Kufi Madhfur
75. Kufi Andalusi
76. Kufi Mamluki
77. Sahifah
78. Thuluth Mahbuk
79. Thuluth Handasi
80. Thuluth Mutanazir
81. Syekestah
82. Farsi Mutanazir
83. Farsi Mukhtazil
84. Diwani Mutarabit
85. Dewani Jali Hamayuni
86. Dewani Jali Zauraq

Sumber:
1.Seni Khat, Keindahan Dalam Kepelbagaian “Sejarah, Tokoh dan Karya”
oleh Jainal Sakiban
ISBN 983-066-202-0
Synergymate Sdn Bhd

2.Buku Khat Jawad Sabti

Berikut adalah jenis-jenis khat yang dapat dicari.Masih terdapat banyak lagi sebenarnya tulisan khat,tetapi telah disenarai pendek dan dicari sumber-sumber yang boleh dipercayai.Kebanyakan tulisan khat yang biasa kita lihat seharian adalah dari jenis khat Nasakh,khat Diwani,khat Tuluth,khat Riqa.Khat Kufi adalah khat yang paling popular di seluruh dunia kerana tulisannya digunakan di dalam Al-Quran selama tiga kurun lamanya.

No comments:

Post a Comment